Yhteenveto Solekorun toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Solekoru myy käsintehtyjä koruja tällä hetkellä erillisessä Etsy.com:in ylläpitämässä verkkokaupassa.
Solekoru.com -sivustolla kerättyjä tietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa uusista tuotteista ja niiden taustoista, tietoa arvonnoista sekä alennuksista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Solekorusta vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille. Tilauksen voi peruuttaa helposti jokaisen Solekorusta tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.
Solekorun sähköpostilistalle kirjautuessa luovutetaan sähköpostiosoite Solekorun perustajan, Tiina Solevan yrityksen Solekorun käyttöön. Käytöstä vastaa Tiina Soleva, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Solekorun uutiskirjeen lähettämiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Solekorun asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Solekoru-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä
Solekoru Tmi (y-tunnus: 2364919-5)
www.solekoru.com
Tiina Soleva
Sähköposti: tiina(at)solekoru.com

Rekisterin nimi
Solekoru sähköpostirekisteri, uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Solekoru Tmi:n asiakkaan ja Solekoru Tmi:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Solekoru Tmi noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Solekorun uutiskirjeen lähettäminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Uutiskirje sisältää hyödyllisten asioiden tiedottamisen lisäksi markkinointimateriaalia. Rekisteriä saatetaan käyttää myös asiakaskyselyihin, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite

Tietolähteet
Rekisteröity itse

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Solekoru Tmi:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus.
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Solekoru Tmi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.
Manuaalinen aineisto: Ei ole
Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Tiina Solevalle, tiina@solekoru.com.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Solekoru Tmi oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: tiina@solekoru.com.