[:fi]Ketjulaite viikinkipukuun[:en]Viking Jewellery Set for Apron Dress[:]

posted in: arkeologia, jewellery | 2
[:fi]Viime keväänä ostin kaksi pukua, joista toinen on viikinkityylinen päällysmekko ja toinen tarkoitettu sen alle. En ole hyvä ompelemaan, joten tilasin puvut valmiina. Mutta halusin kuitenkin itse tehdä asuun viikinkiaikatyylisen ketjulaitteen. En halunnut jäljitellä mitään oikeaa löytöä vaan menin tässä ihan mielikuvitus ja estetiikka edellä.

Viikinkiajan kupurasoljet

Ihan ensin tein joululahjatilauksen kahdesta soikeasta kupurasoljesta ihan vain kuvan perusteella. Soljet tilattiin Saksasta (PeraPeris) ja yllätyin, kun huomasin, että solkien esikuvat ovat löytyneet Ahvenanmaan Saltvikistä eli yllättävän läheltä. Ja myöhemmin löysin vielä mahdollisesti juuri nuo alkuperäiset, tai ainakin samantapaiset, soljet Kansallismuseon näyttelystä.[:] [:en]Last spring I purchased two dresses, one of them is a Viking style apron dress and the other one is an undergown. I'm not good at sewing so I had to order the dresses. But I wanted to make a Viking style jewellery set for the outfit myself. I didn't want to copy any original finds but was led more by imagination and esthetics.

Viking Age tortoise brooches

The very first thing I did was a wish for a Christmas present of two tortoise brooches based only on a picture I saw. The brooches were ordered from Germany (PeraPeris) and I was surprised to find out that the original model brooches had been found in Saltvik, Åland, Finland. So that was surprisingly near. And later, I even found possibly the original brooches at the National museum of Finland, or at least very similar.[:]

Viking Age tortoise brooches
[:fi]Oikealla Ahvenanmaan Saltvikistä löytyneet viikinkiaikaiset soljet, vasemmalla kopiot soljista.[:][:en]On the right, Viking Age brooches found in Saltvik, Åland, on the left, copies of the brooches.[:]
[:fi]Rautakauden lopun naisen korustoon kuului Suomessa kaksi solkea, joilla kiinnitettiin päällysmekko. Solkiin kiinnitettiin ketjunkannattimilla tai ketjunjakajilla ketjuja, joista roikkui riipuksia tai pieniä tarvekaluja. Näiden kahden soljen välissä oli usein vielä yksi solki kuten yllä olevan kuvan nk. tasavartinen solki.[:] [:en]The jewellery set of a Late Iron Age woman consisted of two brooches used to fasten the appron dress. Chains were attached to the brooches with chain dividers or connectors. Small utencils or charms were hanging from the chains. Between the two brooches there often was a central brooch, like the so called equal armed brooch in the picture above.[:]
Viking Age jewellery set
[:fi]Viikinkiaikainen ketjulaite Euran Luistarista. Kansallismuseo[:][:en]Viking Age jewellery set from Luistari, Eura, South-Western Finland. National Museum of Finland[:]

[:fi]Lintusolki

Ihastuin lintusolkeen, jonka löysin samasta paikasta kuin kupurasoljet, ja halusin sen keskussoljeksi. Soljen esikuva on peräisin Skånesta, Uppåkrasta. Täältä löytyy kuva samanlaisesta alkuperäisestä soljesta.

Uppåkra oli rautakaudella merkittävä uskonnollinen ja poliittinen keskuspaikka. Sieltä löytyi 130 samanlaista lintusolkea kuin omani, jotka oli ehkä ryöstetty joko eläviltä tai kuolleilta ja tarkoittu sulatettaviksi ja uudelleen käytettäviksi. Tai sitten Uppåkrassa on ollut solkien valmistuspaikka. Sulatusmuotteja ei kuitenkaan ole löydetty.[:]

[:en]Bird brooch

I absolutely fell for the bird brooch from the same shop as the tortoise brooches and wanted it for the central brooch. The original brooch is from Uppåkra, Scania, Sweden. Here you can see a picture of it.

Uppåkra was an important religious and political central place. There have been found 130 brooches similar to mine. They might have been robbed from the living or the dead and meant to be melted and reused. Or, the brooches might have been manufactured there. Any casting moulds haven't been found, though.[:]

bird brooch
[:fi]Yllä kuva yhdestä lintusoljesta joka on löytynyt Bornholmista. Kuva "Bornholms oldtidsminder og oldsaker", E. Vedel. Alla kopio yhdestä lintusoljesta. [:][:en]Above picture of one of the bird brooches from Bornholm. Picture "Bornholms oldtidsminder og oldsaker", E. Vedel. Below replica of a bird brooch.[:]
[:fi]Soljet olivat korkeatasoisia ja kupariseoksesta valmistettuja. Osa oli koristeltu hopealla, kullalla ja (jalo)kivillä. Joskus myös toisella puolella oli nauhakoristelua tai miehen kasvot. Miehen kasvot voivat olla myös etupuolella kuten yllä olevassa kuvassa. Lintujen takapuolella oli jäänteitä kiinnitysneuloista, mutta joskus pyrstössä oli lävistys, joten näitä on ehkä käytetty myös riipuksina.

Uppåkran lisäksi samanlaisia lintusolkia on löydetty hajalöytöinä sekä hautalöytöinä Etelä-Skandinaviasta ja Öölannista. Tanskan Bornholmin saarelta, joka sijaitsee Ruotsin eteläpuolella, tällaisia solkia on naisten haudoista korulaitteiden osina yksittäin tai pareina. Soljet on ajoitettu 600-luvulle.

Usein solkien lintu on tulkittu korpiksi, Odinin korpiksi Huginn tai Muninn. Silloin soljissa olevat kasvot saattaisivat kuulua Odinille. On myös esitetty, että lintu esittäisi petolintua kuten haukkaa. Samanaikaisissa hautalöydöissä on haukkojen jäänteitä. Korppeja haudoista sen sijaan ei ole niinkään löydetty. Kirjallisten lähteiden mukaan ainakin Manner-Euroopassa ylimystö harrasti petolintujen avulla metsästystä. Itse pidän ajatuksesta, että lintu olisi korppi, koska pidän kovasti varislinnuista.

Ketjunjakajat ja helminauhat

Ketjunjakajat

Ketjunjakajat, jotka kannattelevat ketjuja solkien alapuolella, tein itse kuparilangasta. Rautakaudella tämäntyyppisiä ketjunjakajia on tehty metallilangasta, mutta myös valamalla.[:] [:en]The brooches were of high quality, made of copper alloy. Some of them were decorated with silver, gold or gemstones. In some cases, there was a male face and band decoration on the back side. Sometimes the male face was on the front side like in the picture above. There were remains of the fastening pins in the brooches, but sometimes there was a hole in the tail. So, the birds might also have been worn as pendants.

In addition to Uppåkra, similar brooches have been found as single finds and from graves in Southern Scandinavia and Öland. On Bornholm island in Denmark, situated directly south of Sweden, these kinds of brooches have been found in the graves of women. They were a part of a jewellery collection in pairs or as a single brooch of the deceased women. The brooches are dated to the 7th century.

Usually, the bird has been thought to be a raven, Odin's raven Huginn or Muninn. If that's the case then the male face would be that of Odin's. Another theory is that the bird is a bird of prey. There are remains of the falcons in the graves of the same period but not so many ravens have been found. According to the written documents, at least in the Continental Europe, falconry was practiced among the upper classes. I like the idea that the bird is a raven because I'm so fond of corvids.

Chain dividers and bead strands

Chain dividers

I made myself the chain dividers or connectors that carry the chains below the oval brooches out of copper wire. In the Iron Age, these kinds of connectors were made out of metal wire but also by casting.[:]

chain connector
[:fi]Valettu ketjulaitteen ketjunkantaja tai -jakaja Birckala-näyttelystä.[:][:en]Cast chain divider or connector of the jewellery set at Birckala exhibition[:]
chain divider
[:fi]Ketjulaitteen ketjunjakajat[:][:en]Chain dividers of the Viking jewellery set[:]

[:fi]Helmet

Päähelminauhaan valitsin keskushelmeksi suuren vihreän lasihelmen. Muut helmet ovat lasin lisäksi savea ja Baltian meripihkaa. Toisessa nauhassa on pelkkiä lasihelmiä ja ne on pujoteltu hamppunauhaan.[:]

 

[:en]Beads

For the main bead strand I chose a big green glass bead as a focal bead. The other beads are in addition to glass, made of clay and Baltic amber. The other strand has only glass beads in hemp cord.[:]

 

Viking jewellery set

[:fi]Viikinkiajalla käytettiin niin lasi- kuin kivihelmiäkin koruissa. Varmastikin helmiä tehtiin myös muista materiaaleista kuten luusta, puusta ja savesta, mutta nämä eivät säily hyvin eivätkä olleet niin arvostettuja. Hautoihin laitettiin vainajan mukaan vain hienoimmat korut.

Lasihelmiä saatettiin tuoda valmiina Aasiasta asti mutta niitä valmistettiin myös täällä pohjoisessa tuodusta raaka-aineesta. Esimerkiksi Vanhasta Uppsalasta on löydetty helmipajan jälkiä.[:] [:en]In the Viking Age beaded jewellery was made of glass as well as gemstone beads. I'm sure also other materials like bone, wood and clay were used to make beads but these haven't survive well and were not as valued. The dead were given only their finest jewellery.

The glass beads were imported from as far as Asia but they were also manufactured here in the North out of imported raw material. For example, at Gamla Uppsala a workshop of a beadmaker has been found.[:]

Iron Age beads
[:fi]Rautakautisia helmiä Ruotsista. Historiska museet[:][:en]Iron Age beads from Sweden. Historiska museet.[:]

[:fi]Riipukset

Ketjuihin oli tapana riipustaa amuletteja sekä tarve-esineitä kuten saksia, avaimia, neulakoteloita, korvalusikoita (mahdollisesti korvien putsaamiseen) ja joskus jopa veitsiä. Itse päätin mennä kevyellä linjalla ja kiinnittää ketjuihin vain riipuksia. Avain on kyllä vielä toivelistalla.

Valkyria-riipus

Ostin tämän riipuksen Vanhan Uppsalan museosta. Yksi tällainen on myös löytynyt Vanhasta Uppsalasta, naisen haudasta. Tällaisten riipusten on tulkittu esittävän valkyriaa, mutta se voi edustaa myös jotain muuta naishahmoa kuten jotain jumalatarta. Valkyrioista kerrotaan saagoissa. He olivat naispuolisia aseistettuja jumalolentoja, jotka valitsivat taistelussa kaatuneiden joukosta soturit, jotka pääsivät Valhallaan, Odinin kaatuneiden saliin.[:]

[:en]Charms

People used to fasten amulets and utencils like scissors, keys, needle cases, ear spoons (maybe used for cleaning the ears) and sometimes even knives to the chains. I decided to take the lighter way and hang only charms. A key is on my wishlist.

Valkyrie charm

I purchased this charm from the museum shop at Gamla Uppsala. One of this kind has also been found at Gamla Uppsala, in a woman's grave. These kinds of amulets are thought to represent valkyries but they may also refer to some other female character like a goddess. Valkyries are mentioned in the Sagas. They were armed female divine creatures who chose the slain to the Valhalla after the battle, to Odin's hall of the slain.[:]

Valkyrie pendant
[:fi]Kopio Valkyria-riipuksesta[:][:en]Copy of a Valkyrie pendant[:]
[:fi]Valkyrioiden kerrotaan taistelun jälkeen kutovan kangasta kaatuneiden sotureiden sisäelimistä, ihmispäät kangaspuiden painoina. Valkyrioilla saattoi olla niinkin hurjia nimiä kuin Hampaiden teroittaja, Tappaja, Taistelukutoja ja Kilpikaapija.[:][:en]After the battle, valkyries are told to weave fabric out of the threads that are intestines of the dead with human heads as the loom weights. They had names as scary as Teeth-grinder, Killer, Battle-Weaver and Shield-scraper.[:]
Valkyrie pendants
[:fi]Valkyria-riipuksia Ruotsista[:][:en]Valkyrie pendants from Sweden[:]
[:fi]Riipuksen naisella on kädessään sarvi. Kyseessä saattaa olla Valkyria, joka tarjoaa juomaa ja toivottaa kuolleet taistelijat tervetulleeksi Valhallaan. Tällaisia kohtauksia kuvataan kuvakivissä. Näitä riipuksia on löydetty vain rikkaista naisten haudoista, ts. yläluokan haudoista.

Freija-riipus

Toinen riipus on nk. Freija-riipus, jonka siis on tulkittu esittävän jumalatar Freijaa. Freija on eroottinenkin hedelmällisyyden jumala, jonka puoleen saattoi kääntyä raskauden ja synnytyksen yhteydessä. Hän tuntee elämän ja kuoleman taiat, ja opettaa ennustustaikoja muillekin jumalille.

Toisaalta Freija on myös taistelun jumala ja valkyrioiden päällikkö. Hän kulkee kissojen vetämissä vaunuissa ja pukeutuu kissannahkaan. Ruotsin ja Saksan sanat rouvalle tulevat Freijan nimestä.[:] [:en]The woman of the charm has a horn in her hand. This may depict a valkyrie who is offering a drink and welcoming the dead warriors to Valhalla. These kinds of scenes are shown on picture stones. Similar amulets have been found only in rich graves of women, women of upper class.

Freya charm

The second charm is a so called Freya pendant, interpreted to depict Freya. Freya is a lascivious goddess of fertility to whom women could turn in the matters of pregnancy and childbirth. She is familiar with the magic of life and death and teaches divination magic to other gods.

On the other hand, Freya is also a goddess of battle and the chief valkyrie. She travels in the chariots drawn by cats and wears cat skins. The German and Swedish words for a "lady" are derived from the name of Freya.[:]

Freya pendant
[:fi]Freija-riipus[:][:en]Freya pendant[:]
[:fi]Eläinornamentiikkariipus

Tämäkin helminauhaan pujottamani pyöreä riipus, kuten kaksi edellistä, on Vanhan Uppsalan museosta. En ihan saa tästä selvää, mitä se esittää. Veikkaan kuitenkin, että se edustaa jotain eläinornamentiikkatyyliä, jossa eläinhahmot tarttuvat riipuksen reunoihin.[:]

[:en]Animal ornament charm

Also this round charm strung with the beads is from Gamla Uppsala museum, like the other two charms above. I don't quite see what kind of a charm this is. But I guess, it represents some animal ornament style, where the animals grip the edges of the pendant.[:]

Animal ornament pendant

[:fi]Muut riipukset

Näiden kolmen riipuksen lisäksi kiinnitin ketjuihin kaurisimpukan, jollaisia käytettiin koruissa rautakaudellakin. Niitä tuotiin Intianmereltä nähtävästi viikinkiretkien mukana. Täällä varakkaat naiset sitten käyttivät niitä riipuksina. Välimerellä kaurisimpukoita pidettiin hedelmällisyyssymboleina, joten ehkä niin täälläkin. Tai sitten niillä saattoi olla jokin muu maaginen merkitys.[:]

[:en]Other charms

In addition to the three charms above, I added a cowrie shell to the jewellery set. They were worn as a part of the jewellery during the Iron Age too. They were imported from the Indian Ocean apparently along with the Viking trips. Here in the North, wealthy women wore the shells as pendants. In the Mediterranean area, cowrie shells were considered as fertility amulets and this might have been the case here too. Or, they may have had another magical meaning.[:]

Cowrie shells
[:fi]Kaurisimupukoita viikinkinäyttelyssä[:][:en]Cowrie shells at a Viking exhibition[:]
[:fi]Viimeisenä riipuksena on kuparilangasta itse tehty kolmoisspiraali, jonka ajattelin kyllä korvata vielä avaimella kunhan saan sellaisen hankittua.

Ehdin kesän aikana käyttää tätä ketjulaitetta vain pari kertaa mm. Hämeenlinnan keskiaikapäivillä, mutta eiköhän tilaisuuksia vielä tule lisää. Lintusoljesta pidän tosi paljon ja sitä on tullut käytettyä tavallistenkin vaatteiden kanssa.[:] [:en]The last charm is a triple spiral I made myself out of copper wire. I'm going to replace it with a key if I ever get to purchase one.

During the summer, I had only a couple of chances to wear the jewellery, like at the Häme Medieval Faire, but I think there will be more someday. I like the bird brooch so much that I'm wearing it even with ordinary clothes.[:]

Viking apron dress

 

[:fi]Lukemista:[:][:en]Litterature:[:]

We call them Vikings. Ed. Gunnar Andersson. 2016.
Vikings, life and legend. Gareth Williams, Peter Pentz, Matthias Wemhoff. 2014.
The mania of the time. Falconry and bird brooches at Uppåkra and beyond. Kristina Jennbert. 2007
Exploring the world of the Vikings (Matka viikinkien maailmaan). Richard Hall. 2007

2 Responses

 1. inkku
  | Vastaa

  Siis NIIN ihana!!! <3

  • tiina
   | Vastaa

   Kiitos inkku 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *