[:fi]Rapolan muinaislinna ja kalmistot – Retki muinaismuistoalueelle[:en]Day Trip to Rapola Hillfort and Iron Age Cemeteries[:]

posted in: Yleinen | 3

[:fi]Rapolan muinaismuistoalue

Rapolan historiallinen alue Sääksmäellä Hämeessä koostuu Rapolan muinaislinnasta, useammasta rautakautisesta kalmistosta sekä myös Voipaalan ja Rapolan kartanoista ja Sääksmäen kivikirkosta, joista kolmen viimeisen historia ulottuu 1500-luvulle. Kävin alueella viime syksynä ja tutustuin linnavuoreen ja harjun juurella oleviin kalmistoalueisiin.

Suomen muinaislinnat

Suomesta linnavuoria, mäkilinnoja tai muinaislinnoja on löydetty noin 100 (luettelo muinaislinnoista). Niitä on rakennettu myös muualla Euroopassa pronssikaudelta lähtien. Suomen muinaislinnat on rakennettu jo valmiiksi helposti puolustettaville paikoille ja yleensä melko pienellä työvoimalla. Niiden tarkoituksena on todennäköisesti ollut toimia pako- ja puolustuslinnoina lyhyitä hyökkäyksiä vastaan. Puolustusta varten rakennettiin vallit maasta tai kivestä ja niiden päälle todennäköisesti vielä puinen varustus.

Suurin osa ajoitetuista muinaislinnoista on rautakauden lopulta tai keskiajalta, mutta osasta on myös pronssikautisia löytöjä. Yleensä näitä ei ole käytetty pysyvään asumiseen, mutta joissain on myös asutuksen jälkiä. Suurin osa, noin 70, muinaislinnoista sijaitsee Etelä-Suomen rautakautisen kalmistokulttuurin alueella (600-1100 jaa.), mutta Etelä-Pohjanmaalta niitä ei ole. Muinaislinnoja rakennettiin myös Ahvenanmaalle ja Laatokan luoteispuolelle.

Rapolan muinaislinna

Rapolan muinaislinna on Suomen suurin ja sen rakentamiseen on käytetty enemmän aikaa ja työvoimaa kuin muiden Suomen mäkilinnojen varustamiseen. Se on rakennettu luontaisen, 70 metriä korkean, harjun laelle. Linnan koko saattaa kertoa jonkinasteisesta järjestäytymisestä rakentamisen aikaan eli rautakauden lopulla tai keskiajan alussa. Ihan varmuudella rakenteita ei ole ajoitettu.

Lähdin kävelemään harjulle Voipaalan kartanolta. Luin jostain, että harjulle johtava polku on peräisin jo rautakaudelta.[:]

[:en]Historical area of Rapola

The historical area of Rapola in Sääksmäki, Tavastia, Finland, consists of Rapola ancient hillfort, several Iron Age graveyards and also manors of Voipaala and Rapola and Sääksmäki church. The last three date back to the 16th century. I visited the hillfort and the graveyards by the hill last autumn.

Ancient hillforts in Finland

There are about 100 ancient hillforts found in Finland (list of the hillforts in Finnish). Hillforts have also been built elsewhere in Europe since the Bronze Age. The hillforts of Finland were built on high places easy to defend. Usually, this didn't require a lot of labour. Their purpose was probably to be escape-forts for a short term defence.  The ramparts were built out of earth and stone. A wooden construction was built on top of the foundation.

The most of the dated ancient hillforts are from the Late Iron Age or Middle Ages, but some of them have finds from Bronze Age, too. Usually, there wasn't permanent habitation, but some forts have remains of buildings. The most of the hillforts, about 70, are situated in the Iron Age graveyard culture area in Southern Finland (600-1100 CE), but there aren't any from Southern Ostrobonia area. Hillforts were also built in Åland and on the NW side of Ladoga lake.

The Rapola hillfort

The Rapola hillfort is the biggest ancient castle in Finland and it required a lot more time and labour to build it than building the other forts in Finland. It is built on a natural ridge, 70 m high. The bigger size of the fort can be a sign of some kind of organisational structure at the end of the Iron Age or in the beginning of the Middle Ages. There aren't certain dating of the constructions.

I started my tour by walking to the ridge from Voipaala manor. I read somewhere that the path to the ridge dates back to the Iron Age.[:]

[:fi]Polku johti vallituksen toiselle portille. Varustus on ollut portin kohdalla hyvin leveä ja sisäänkäynti käytävämäinen.[:]

[:en]The path led to one of the two gates of the wall. The rampart used to be very thick here and the entrance like a corridor.[:]

[:fi]Harjun laelta näkyy pitkälle vesistön yli. Tässä on varmasti ollut hyvä tähystyspaikka.[:]

[:en]From the top of the hill you can see very far over the waters. This must have been a good spot for scoping.[:]

[:fi]Eteenpäin kävellessä tulee vastaan varustuksen osia. Varustukset koostuvat noin kilometrin pituisesta kivi- ja maavallista, jonka päällä on ehkä ollut hirsivarustus. Lisäksi harjulta on löydetty useita liesiä sekä kivikasoja, joita molempia on varmaankin käytetty puolustukseen: nesteen kuumennukseen ja heittokiviksi. Myös jonkinlaisia asumuspainanteiksi tulkittuja rakenteita on myös löydetty.[:]

[:en]When walking ahead, there are parts of the rampart foundation. The foundation is made of stone and earth and on top of it, there may have been a timber construction. In addition to the wall remains, there are traces of hearths and piles of stones. They have probably been used for defending: for heating liquids and throwing stones. Also some signs of buildings have been found.[:]

[:fi]Voipaalassa on ennallistus mahdollisista hirsirakenteista.[:]

[:en]There is a reconstruction of the possible timber construction at Voipaala.[:]

[:fi]Harjulla on luontainen syvänne. Syvennyksen pohjalta on löydetty kuoppa, jota rakenteiden perusteella pidetään kaivona. Sitä on voitu myöhemmin käyttää myös sudenkuoppana.[:]

[:en]On the ridge, there is a natural basin. On the bottom of the basin, there is a pit that may have been a well, based on the found constructions. Later, it might have been also a wolf-hunting pit.[:]

[:fi]Muinaispelto

Laskeuduttuani harjulta, kohtasin ensin lehmät, jotka lähtivät seuraamaan, kun kuljin harjun suuntaista polkua. Sen verran kiinnostuneita olivat, että olin ihan iloinen, että välissämme oli aita. Lehmät laidunsivat Matomäen kalmiston vieressä. Harjun juurella on kaksi rautakautista kalmistoa ja muinaispelto.[:]

[:en]Ancient field

After I went down from the ridge I encountered cows who started to follow me when I walked along the path. They were so interested in me that I was quite happy that there was a fence between us. The cows were grazing near the Matomäki graveyard. There are two Iron Age graveyards and an ancient field at the foot of the ridge.[:]

[:fi]Vanhimmat asutuksen jäljet ovat 2000 vuotta vanhoja, mutta myös vanhempia, kivikautisia, löytöjä täältä on. Harjun juurella olevien rautakautisten kalmistojen läheltä on löydetty ristiinkynnön jälkiä, sekä vehnänjyvä joka on ajoitettu myöhäiseen rautakauteen n. 900-1100 jaa.

Ristiinkyntö on vanha tapa kääntää maata ennen kääntöauran keksimistä. Käytössä oli koukkuaura, jolla urat aurattiin ristikkäin, jotta saatiin maa rikki. Viljelystä kertoo myös osa lähellä olevista röykkiöistä, jotka ovat syntyneet pellon raivauksessa. Osa näistä peltoröykkiöistä voi olla jo rautakaudelta peräisin.

Kalmistot

Harjun juurella on kaksi rautakautista kalmistoa: Matomäki ja Hirvikallio. Yhteensä näissä on kolmisenkymmentä röykkiötä ja polttokenttäkalmisto. Kalmistot olivat käytössä 400-500 -luvuilla jaa. Lähistöllä on myös muita kalmistoja, jotka on ajoitettu myöhäisemmiksi. Eteläisemmästä Matomäen kalmistosta on löydetty mm. kullattu miekantupen hela sekä aseita. Hirvikallion kalmiston arvokkain löytö taas on pronssinen kelloriipus, jolle on vastineita Itä-Venäjällä, kuten myös Matomäestä löytyneellä keramiikalle.[:]

[:en]The oldest signs of the habitation are 2000 years old, but there are also older finds from the Stone Age. Near the two Iron Age graveyards, they have found marks of cross-ploughing and a grain of wheat dated to 900-1100 CE.

The custom to plough across was an ancient way to turn the soil before the invention of the reversible plough. The earlier version of the plough was a hook plough and the furrows were made across with each other in order to break the soil better. Also, some of the stone cairns nearby tell about the cultivation. They were made when the field was cleared. Some of these may date to the Iron Age.

Graveyards

On the foot of the ridge, there are two Iron Age cemeteries: Matomäki and Hirvikallio. These consist of about 30 barrows and a level-ground cremation cemetery. These cemeteries were used in the 5th and 6th centuries. There are more graveyards nearby that are dated later. They have found for example a gold-gilded fitting of a sword scabbard and weapons in the Matomäki cemetery. The most valuable find of the Hirvikallio cemetery was a bronze bell pendant that has counterparts in Eastern Russia, like the ceramic pieces found in Matomäki.[:]

[:fi]Harjun juurella on paljon röykkiöitä, joista osa on hautoja, osa peltoröykkiöitä ja osa asumusten pohjia.[:]

[:en]On the foot of the hill, there are a lot of cairns, some of which are burials, some field cairns and some foundations of dwellings.[:]

[:fi]Kuppikivi

Hirvikallion kalmiston kupeessa on kuppikivi. Läheltä on löydetty kolme muutakin kuppikiveä. Kuppikiviksi tai -kallioiksi kutsutaan kiveä, johon on kaiverrettu kuoppia. Suullisen perimätiedon mukaan kuppeihin laitettiin antimia vainajille ja hengille. Suomesta on löydetty muutama sata kuppikiveä, yleensä nuoremman rautakauden kalmistojen tai keskiaikaisten kirkkojen läheltä. Yleensä kuppeja ei ole aseteltu mihinkään järjestykseen, mutta kahdessa tapauksessa kupit muodostavat Otavan tähtikuvion. Joku oli jättänyt yhteen kuppiin mustikoita viime syksynä kun kävin paikalla.[:]

[:en]Cup stone

Next to the Hirvikallio cemetery, there is a cup stone. Also three more cup stones have been found nearby. A cup stone or an offering stone is a stone with several cup-like holes carved in it. According to the oral tradition, offerings to the dead or spirits were placed in the cups. Several hundreds of offering stones have been discovered in Finland, usually near Late Iron Age cemeteries or medieval churches. Usually, there isn't a specific pattern, but in two cases the cups represent the constellation of Big Dipper. Someone had left blueberries in one of the cups last autumn when I visited this site.[:]

[:fi]Päätin palata takaisin Voipaalaan kiipeämällä takaisin harjulle sen pohjoispuolelta. Metsäpolku takaisin oli kaunis ja hiljainen.[:]

[:en]I decided to go back to Voipaala by climbing back to the ridge on the north side of it. The forest path on the way back was beautiful and silent.[:]

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Please follow and like us:

3 Responses

 1. MiunMaun
  | Vastaa

  Sä olet käynyt meidän lenkkipoluilla <3 Niin tuttuja paikkoja ja maisemia.

  • tiina
   | Vastaa

   Tuolla kyllä kävelisi mieluusti useamminkin, ihana ympäristö 🙂

 2. motoapk merci
  | Vastaa

  Awesome article post.Thanks Again. Great.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *