[:fi]Raaseporin linnan kolme naista[:en]Three women of Raseborg castle[:]

posted in: historia | 6

[:fi]Raaseporin linnanraunio on lempilinnani Suomen linnoista. Se on ollut käytössä niin lyhyen aikaa, ettei mitään kovin uusia osia ole rakennettu ja entisöintikin on tehty maltillisesti. Pyöreä torni on kuitenkin ollut alunperin kapeampi ja sirompi kuin 1800-luvulla restauroitu nykyinen torni. Raunioilla kävellessä voi melkein kuvitella menneisyyden aaveiden liikkuvan siellä hämärän tultua. Ympäristökin on rauhallinen eikä täyteen rakennettu. Raaseporin linna on oikeastaan oma kotiseutulinnani koska asun Espoossa ja kesäpaikka taas on Raaseporin linnan vanhan hallintoalueen länsipäässä. Sukujuuriakin löytyy siitä välistä.[:]

[:en]Raseborg castle, located in Western Uusimaa in Southern Finland, is my favorite of the Finnish medieval castles. It was in use for such a short period that there aren't any quite new constructions and reconstruction has taken place with moderation. However, the round tower has been slender and thinner originally than the current tower restored in the 19th century. While walking on the ruins you can almost feel the ancient souls wandering there when the night falls. Also the environment around the castle is peaceful and not built-up. The castle of Raseborg is a kind of a home castle for me because I live in Espoo that is at the Eastern end of the castle's old administrative region. Our summer place is at the Eastern end of it and I have some family roots in the middle.[:]

raaseporinlinna5_epicc

[:fi]Raaseporin linnan historiaan liittyy kolme naista: Kristiina Abrahamintytär, Katariina Viffert ja Katariina Nipertz. Tosin yksi näistä naisista ei kai edes ehtinyt jalallaan astua linnaan. Ja tietenkin Raaseporin historiassa oli paljon enemmänkin naisia, mutta kun historialliset tiedot miehistäkin tuolta ajalta ovat harvassa niin naisiin liittyvät ovat sitäkin harvinaisempia.

Rakastajatar, vaimo, leski... Naiset määriteltiin keskiajalla yleensä miesten kautta. Näiden Raaseporinkin aatelisnaisten tiedot löytyvät heidän aviomiestensä kautta, eikä tietoja ole paljon. Leskeksi jäätyään naisenkin oli sentään mahdollista toimia itsenäisesti.[:]

[:en]There are three women associated with history of Raseborg castle: Christina Abrahamsdotter, Karin Viffert and Katarina Nipertz. One of them probably never set a foot in the castle, though. And of course there are a lot more women in the history of Raseborg, but as the historical data of men are scarse there is even less information about women.

Mistress, wife, widow... Women in the Middle Ages were usually defined through men. Information about these noble women of Raseborg can be found only through their husbands and there is not much information. When widowed it was possible even for a woman to act independently.[:]

[:fi]Linnan perustaminen

Ruotsin kruunu ja Bo Joninpoika Gripp perustivat Raaseporin linnan 1370-luvulla puolustuksellisesti hyvälle paikalle nykyiseen Raaseporin kaupunkiin. Paikka sijaitsi tuolloin kalliolla sisäsaaristossa, mutta nykyään linna on kuivalla maalla. Vieressä kulkee surkastunut mutta kaunis Raaseporinjoki.

Gotlanti oli 1300-luvulla ruotsalainen kaupan keskus, mutta tanskalaiset valloittivat sen 1361 ja Itämeren kauppa keskittyi tämän jälkeen Tallinnaan. Raaseporin linna perustettiin todennäköisesti Tallinnan vastapainoksi Suomenlahdelle. Linnan oli syytä olla hyvin puolustettavissa sillä Itämerellä oli sotaisaa ja siellä liikkui tuolloin myös vaarallisia merirosvoja.[:]

[:en]Foundation of the castle

The Raseborg castle was founded by the Swedish crown and Bo Jonsson Gripp in the 1370s. It was established on a cliff on easily defendable inner islands in what is today the town of Raseborg. Today the castle is on dry land. Vestigial but beautiful Raseborg river flows by the castle.

Gotland was an important Swedish commercial center in the 14th century but the Danes conquered it 1361 and after that the trade of the Baltic Sea was concentrated in Tallinn. The Raseborg castle was established probably to balance the trade in Gulf of Finland. It was important that the castle was easily defended because the time was restless due to wars and pirates.[:]

raaseporinlinna_sisapiha_epicc
[:fi]Raaseporin linnan sisäpiha[:][:en]Inner court of Raseborg castle[:]

[:fi]Raasepori oli myös Länsi-Uudenmaan alueen hallinnollinen keskus, jonka läntisin pitäjä oli Tenhola ja itäisin Espoo. Linna oli suurimman osan ajasta yksinkertainen hallinnollinen keskus, mutta välillä siellä vietettiin jopa kuninkaallista hovielämää.

Jonkin aikaa perustajan, Bo Joninpojan, kuoleman jälkeen linna päätyi saksalaisten haltuun muutamaksi vuosikymmeneksi 1400-luvun alussa. Vuosisadan puolessa välissä linna koki kukoistuksen kolme vuosikymmentä. Kaarle Knuutinpoika Bonde oli saanut koko Suomen alueen läänityksekseen vuonna 1439. Jatkuvien valtaistuinpelien ja keinotteluiden aikakaudella Kaarle oli Ruotsin kuninkaana kolme eri kertaa. Joutuessaan luopumaan kruunusta toisen kerran Kaarle sai edelleen kutsua itseään kuninkaaksi ja valitsi asuinpaikakseen Raaseporin. Kaksi vuotta 1465-67 linnassa pidettiin siis kuninkaallista hovia. Todennäköisesti juuri Kaarle rakennutti linnaan asuinsiivet, jotka sijaitsivat linnan itä- ja länsipuolilla.[:] [:en]Raseborg was also an administrative center of Western Uusimaa. The westernmost parish was Tenhola and the easternmost was Espoo. For the most of the time the castle was a simple administrative center but there was a time even for a royal court.

Some time after the death of the founder, Bo Jonsson, the castle ended up under German occupation for a few decades in the beginning of the 15th century. In the middle of the century the castle experienced three decades of heyday. In 1438 whole Finland had been feudalized to Carl Knutsson Bonde. In the time of continual games of thrones and speculations Carl was the king of Sweden for three times. After he had to give up the crown for the second time he was namely still a king and chose to live in Raseborg in exile. So for two years there was a royal court at Raseborg. It is likely that it was Carl who built the living quarters located in the east and west sides of the castle.

[:]

[:fi]Kristiina Abrahamintytär

Kaarle oli linnaan muuttaessaan leski ja siellä asuessaan hän tapasi parikymmentä vuotta nuoremman Kristiina Abrahamintyttären. Kristiina oli syntynyt 1432 ehkä Raaseporin läntisen kihlakunnan tuomarin Abraham Perinpojan tyttäreksi. Tämä Raaseporin ruusuksi kutsuttu suomalaisnainen ryhtyi suhteeseen kuninkaan kanssa. He saivat kaksi lasta, Karlin ja Annan.[:]

[:en]Christina Abrahamsdotter

Carl was a widow when he moved to Raseborg and while living there he met Christina Abrahamsdotter who was about twenty years younger than him. Christina was born in 1432 as a daughter of Abraham Persson who was a governor of the western district of Raseborg. This Finnish woman, also called Rose of Raseborg, started an affair with the king. They got two children called Anna and Karl.[:]

raaseporinlinna_sisapiha2_epicc
[:fi]Näkymä sisäpihalle[:][:en]View to the inner court[:]

[:fi]Kun Kaarle 1467 kutsuttiin kolmannen kerran kuninkaaksi, Kristiina lähti lasten kanssa Kaarlen mukaan Tukholmaan kuninkaallisen rakastajattaren roolissa. Kaarle kuoli vuonna 1470, mutta muutama viikko sitä ennen hän ehti mennä naimisiin Kristiinan kanssa. Niin Kristiinasta tuli Ruotsin kuningatar muutamaksi viikoksi. Ennen kuolemaansa Kaarle ehti muuttaa testamenttiaan Kristiinan ja Karlin hyväksi. Avioliittoa ei yleisesti hyväksytty ja Kaarlen kuoleman jälkeen Sten Sture otti vallan ja ohitti Kaarlen tahdon. Myöhemmin Karl onnistui kuitenkin saamaan perintönsä irtaimiston osalta.

Kristiinasta ei ole lähteissä enää juuri mainintoja tämän jälkeen. Hän kuoli vuonna 1492 59-60 vuoden iässä. Kristina oli Kaarina Maununtyttären (1568) ohella ainoa kuninkaan rakastajatar Ruotsissa josta tuli kuningatar.[:]

[:en]When Carl for the third time in 1467 was crowned again Christina followed him to Stockholm as a royal mistress with their children. Carl died in 1470 but a few weeks before that he married Christina. So Christina became a queen of Sweden for a few weeks. Before his death Carl had time to change his will for the benefit of Christina and his son. The marriage wasn't generally approved and after Carl's death a man called Sten Sture took the power and overrode the will. Later Karl managed to claim his inheritance what came to personal estate.

There's not much information about Christina after this. She died in 1492 at the age of 59 or 60. Christina was the only royal mistress in Sweden to become the queen alongside with Karin Månsdotter (1568).[:]

[:fi]Katarina Jönsintytär Viffert

Kun Kaarle 1467 palasi Tukholmaan kuninkaaksi Raaseporin sai läänityksekseen tanskalainen Lars Axelinpoika Tott. Larsin vaimon, Katarina Jönsintytär Viffertin oli tarkoitus matkustaa Raaseporiin suurella Hanneke Vrome-nimisen kapteenin laivalla. Laiva lähti Lyypekistä marraskuun 11. päivän jälkeen 1468 lastinaan suuret määrät kangasta, hunajaa ja 10 000 kultaguldenia rahaa. Ihmisiä laivalla oli 180-20 henkeä. Lähtöä oli siirretty myöhäiseen syksyyn, koska Itämerellä riehuivat tuohon aikaan Vitaaliveljien merirosvoporukka ja Ruotsi oli sodassa tanskalaisten kanssa. Toivottiin, että merirosvot ja tanskalaiset olisivat jo siirtäneet laivansa talviteloille. Samasta syystä laivat kulkivat ryhmissä ja mukana oli sotilaita puolustusta varten. Katarina astui poikansa kanssa laivan kyytiin Tukholmasta.[:]

[:en]Karin Jönsdotter Viffert

When Carl returned to Stockholm in 1467 Raseborg was given to Danish Lars Axelsson Tott. Lars's wife, Karin Jönsdotter Viffert was supposed to travel to Raseborg by a large ship steered by Hanneke Vrome. The ship left Lübeck after the 11th of November 1468 with large amounts of cloth, honey and 10 000 gold Guilders. There were 180-240 people on board. The trip had been delayed to late autumn because there was a war between Sweden and Denmark and pirates called Victual Brothers were raging on the Baltic Sea. They hoped that the Danes and the pirates would be already winterized. For this reason boats also sailed in groups and had solders to defend them. Karin stepped on board with her son in Stockholm.[:]

raaseporinjoki2_epicc
[:fi]Raaseporinjoki[:][:en]Raseborg river[:]

[:fi]Kolmen laivan ryhmästä yksi jäi Tukholmaan ja kaksi jatkoi matkaansa. Merirosvoja matkalla ei kohdattu, mutta syysmyrsky nousi, kun laivat olivat jo ehtineet lähelle Tallinnaa. Hanneke Vrome ajautui kovassa tuulessa Jussarön lähelle Suomen rannikolle, missä laiva kaatui ja upposi nopeasti vieden mukanaan lastinsa ja ihmiset. Kukaan ei selviytynyt haaksirikosta.

Onnettomuus järkytti suuresti Itämeren piirissä aivan kuten samaa reittiä kulkeneen Estonian uppoaminen 500 vuotta myöhemmin. Seuraavana vuonna Lars Akselinpoika lähti etsimään uppoamispaikkaa ja löysikin sen. Osa lastistakin saatiin nostettua. Karjaalla rakenteilla ollut kirkko omistettiin pyhälle Katariinalle ja Lyypekkiin rakennettiin muistomerkki hukkuneille.[:]

[:en]One of the three ships stayed in Stockholm and two continued their journey. Pirates they didn't face but autumn storm arose when they almost had reached Tallinn. Hanneke Vrome was blown by the strong wind to the Finnish coast, near Jussarö, where the ship fell and sank quickly taking the cargo and passengers with her. No one survived from the wreck.

The accident was a great shock in the Baltic Sea area, just like the Estonia, that travelled the same route, 500 years later. The following year, Lars Axelson went to search the place of the wreck and found it. They were also able to lift part of the cargo. A church that was under construction in Karjaa was named after Saint Karin and a memorial monument for the drowned was built in Lübeck.[:]

[:fi]Katariina Erikintytär Nipertz

Jäätyään leskeksi Lars Akselinpoika meni uudelleen naimisiin toisen Katariinan kanssa, Katariina Erikintytär Nipertzin kanssa. Katariina oli ruotsalainen aatelisnainen ja liitto oli myös hänelle toinen. He saivat kaksi tytärtä. Larsin kuoltua vuonna 1483 Katariina hallitsi Raaseporin linnaa ja lääniä vuoteen 1487 asti. Tuona vuonna Sten Sture päätti hyökätä Raaseporiin. Katariina puolusti linnaa usean viikon ajan kunnes luovutti linnan Sten Sturelle. Hän kuoli tietääkseni samana vuonna, noin 50-vuotiaana. Katariina oli ainoa Raaseporin linnaa hallinnut nainen.[:]

[:en]Katarina Eriksdotter Nipertz

After the death of his first wife Lars Axelsson married Katarina Eriksdotter Nipertz. Katarina was a Swedish noble woman and the marriage was second one for her too. They had two children. After Lars died in 1486 Katarina took the control of Raseborg castle and county until 1487. That year Sten Sture decided to attack the castle. Katarina defended it for several weeks until gave in and Sten Sture took over the castle. I think she died in the same year, in about 50 years of age. Katarina was the only woman who governed Raseborg castle.[:]

raaseporinlampaat_epicc
[:fi]Lampaita linnan liepeillä[:][:en]Sheep near the castle[:]

[:fi]Linnan loppuvaiheet

Sten Sturen jälkeen linna siirtyi tanskalaisille veristen valtataisteluiden myötä ja linnan vieressä olevalla kukkulalla pari miestä menetti päänsäkin. 1520-luvulla Kustaa Vaasan kannattajat valloittivat linnan takaisin tanskalaisilta. Linna oli kuitenkin vaurioitunut pahasti ja vaikka sitä aluksi yritettiin kunnostaa Kustaa Vaasa päätti lopulta hylätä sen. Maankohoamisen vuoksi linnan sijaintikaan ei ollut enää edullinen. Raaseporin korvaajiksi perustettiin Helsinki ja Tammisaari.

Raaseporin linna sai olla rauhassa ja metsittyä kolmisensataa vuotta, kunnes siitä kiinnostuttiin uudelleen ja sitä alettiin kunnostaa. Nykyään linna on kunnostettu niin pitkälle kuin on mahdollista.

Tammisaaren museossa on tällä hetkellä näyttely Raaseporin linnan historiasta. Näyttely on avoinna tammikuun loppuun asti. En ole itsekään siellä käynyt, mutta vielä ehtii.[:]

[:en]Final stages of the castle

After the rule of Sten Sture the castle was taken over by the Danish after bloody struggles for power and a couple of men even lost their heads on a hill near the castle. In 1520s supporters of Gustav Vasa conquered the castle back from the Danish. However, the castle was badly damaged and even though they tried to renovate it at first, Gustav Vasa finally decided to abandon it. Because of the post-glacial rebounding the location was no longer advantageous either. Helsinki and Tammisaari were founded to replace Raseborg.

Raseborg castle was left in peace and to revert to forest for about 300 years, until it aroused interest again and renovation started. Today the castle has been reconstructed as much as it is possible.[:]

[:fi]Lähteitä[:][:en]Sources[:]

Suomen keskiaikaiset linnat, C.J.Gardberg, P.O. Welin

http://www.luontoon.fi/raasepori/historia

http://www.hs.fi/kotimaa/a1430370715237 (Suomalaissukeltaja uskoo löytäneensä vuonna 1468 uponneen aarrelaivan)

https://en.wikipedia.org/wiki/Christina_Abrahamsdotter

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/myrsky_nieli_aarrelaivan_ja_raaseporin_linnanrouva

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Please follow and like us:

6 Responses

 1. Riikka Kahila
  | Vastaa

  Kiitos Tiina, mielenkiintoista! Muistan paikan vielä niin hyvin vaikka viime vierailusta on kulunut jo jonkin aikaa:)Ehkäpä ensi kesänä uudelleen:)

  • tiina
   | Vastaa

   Kiitos Riikka 😀 Käytiinkö me tuolla jollakin niistä kierroksista? En muista enää, siitä on niin kauan, mutta jotain linnanneitojuttuja tulee mieleen 😀 Kannattaa kyllä käydä uudestaan.

 2. Laura
  | Vastaa

  So very interesting. Thank you for your time to write this. Laura

  • tiina
   | Vastaa

   Thank you Laura!

 3. MiunMaun
  | Vastaa

  Mielenkiintoinen postaus.
  Nyt harmittaa, etten lähtenyt käymään linnalla kun kaveri asui Raaseporissa. Sinne täytynee tehdä kesäretki ihan varta vasten.

  • tiina
   | Vastaa

   Kiitos! Kyllä minusta kannattaa käydä ainakin jos matka ei ole pitkä. Aika pieni linnahan se on ja raunio, mutta viehättävä ympäristöineen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *