[:fi]Kuu ja kuuriipukset[:en]Moon and crescent pendants[:]

posted in: arkeologia, mytologia | 0
[:fi]Kuu on ollut maan uskollinen seuralainen tai sisarus aikojen alusta lähtien. Jo muinoin eläneet ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota taivaankappaleisiin, erityisesti kuuhun ja aurinkoon. Muinaisesta ihmisestä nämä taivaankappaleet ovat vaikuttaneet jopa jumalallisilta olennoilta. Jo metsästäjä-keräilijäkulttuureissa huomioitiin kuun kaksivaiheisuus, kasvava ja pienenevä kuu. Maatalouskulttuureissa auringon ja kuun tarkkailuun rakennettiin massiivisia tarkkailukeskuksia kuten kivikehiä ja käytävähautoja. Kuun ja auringon avulla tarkkailtiin ajankulkua. Rautakaudella ja Roomassa puolikuun muotoiset riipukset olivat hyvin suosittuja lähinnä naisten keskuudessa. Nykyäänkin moni ihminenkin kokee vahvasti kuun vaiheiden muutokset.[:] [:en]The moon has been a loyal companion or a sibling for the earth since the beginning of time. People living ages ago took a notice of the heavenly body, especially of the moon and sun. For an ancient man these have even seemed as divine creatures. Already hunter-gatherer cultures perceived the dualism of the moon, moon waxing and waning. In agricultural societies massive constructions were built to observe the sun and moon, like stone henges and passage tombs. With the help of the sun and moon it was possible to calculate time. In Iron Age and ancient Rome crescent shaped pendants were very popular especially among women. Even today many people experience strongly moon phases.[:]

[:fi]Kuu-uskomuksista Suomessa ja Skandinaviassa

Kaikilla kansoilla on ollut kuuhun ja aurinkoon liittyviä uskomuksia ja tarinoita. Usein näissä uskomuksissa aurinko ja kuu ovat sisaruksia tai aviopuolisoja. Yleensä kuuhun liittyvä jumaluus on naispuolinen, kuten roomalainen Luna, ja aurinko miespuolinen. Skandinaavisessa mytologiassa on kuitenkin päinvastoin.

Suomalaisessa muinaisuskossa kuun ja auringon jumalattaret olivat naispuolisia: Kuutar ja Päivätär. Heillä oli auringon ja kuun kultaa ja hopeaa, joista he kehräsivät lankaa ja neuloivat vaatteita.

"Ennen neinnä ollessani, impenä eläessäni
läksin marjahan metsälle, alle vaaran vaapukkahan.
Kuulin Kuuttaren kutovan, Päivättären kehreävän
sinisen salon sivulla, lehon lemmen liepehellä.

Minä luoksi luontelime, likelle lähentelime.
Aloinpa anella noita, itse virkin ja sanelin:
'Anna, Kuutar, kultiasi, Päivätär, hope'itasi
tälle tyhjälle tytölle, lapsellen anelijalle!'

Antoi Kuutar kultiansa, Päivätär hope'itansa.
Minä kullat kulmilleni, päälleni hyvät hopeat!
Tulin kukkana kotihin, ilona ison pihoille."

Kalevala, IV runo.

Skandinaavisessa mytologiassa auringonjumalatar Sól ja kuunjumala Máni olivat sisaruksia. He olivat alunperin ihmislapsia, joille annettiin nimiksi Kuu ja Aurinko. Jumalat kuitenkin suuttuivat tästä ylimielisyydestä, ja kostoksi sisarukset joutuivat taivaalle vastaamaan auringon ja kuun tehtävistä. Molemmat kulkivat taivaalla hevosten vetämissä vaunuissa, toinen päivällä, toinen yöllä. Kaksi sutta jahtasi heitä pitkin taivaankantta. Maailmanloppu tulee kun sudet saavat heidät kiinni.[:]

[:en]About moon beliefs in Finland and Scandinavia

All peoples have had beliefs and stories about the sun and moon. Often in these stories the sun and moon are siblings or married to each other. Usually, the moon related deity is female, like the Roman Luna, and sun is a male. In the Scandinavian mythology it was the other way around.

In the Finnish ancient religion the moon and sun deities were female: Päivätär (Maiden of the day) and Kuutar (Maiden of the moon). They owned silver and gold of the sun and moon. Out of these they spinned threads and wove clothes.

"In my young years once I wandered,
As a maiden on the mountains,
In the happy days of childhood,
Hunting berries in the coppice;
There by chance I heard the daughters
Of the Moon as they were weaving;
There I also heard the daughters
Of the Sun as they were spinning
On the red rims of the cloudlets,
O'er the blue edge of the forest,
On the border of the pine-wood,
On a high and distant mountain.

I approached them, drawing nearer,
Stole myself within their hearing,
Then began I to entreat them,
Thus besought them, gently pleading:
'Give thy silver, Moon's fair daughters,
To a poor, but worthy maiden;
Give thy gold, O Sun's sweet virgins,
To this maiden, young and needy.'

Thereupon the Moon's fair daughters
Gave me silver from their coffers;
And the Sun's sweet shining virgins
Gave me gold from their abundance,
Gold to deck my throbbing temples,
For my hair the shining silver.
Then I hastened joyful homeward,
Richly laden with my treasures,
Happy to my mother's cottage."

Kalevala, IV poem, translation by John Martin Crawford, 1888

In the Scandinavian mythology the sun goddess Sól and the moon god Máni were siblings. Originally, they were human children who were named as Moon and Sun. Gods got angry of this kind of arrogance and as a revenge the children were sent to heaven to take care of the sun and the moon. Both of them travelled across the heaven in a carriage drawn by horses, one on a daytime, the other at night. Two wolves were chasing them along the firmament. The end of the world comes when the wolves catch them.[:]

640px-the_wolves_pursuing_sol_and_mani
[:fi]Sudet jahtaavat Sólia ja Mánia.John Charles Dollman. Kuva Wikimedia Commons.[:][:en]Wolves chasing Sól and Máni.John Charles Dollman. Picture Wikimedia Commons[:]

 

[:fi]Suomessa kuten muuallakin uskottiin kuun vaiheiden vaikuttavan vahvasti ihmisten elämään. Kasvava kuu oli kaiken kaikkiaan yleensä positiivinen asia. Kuun kasvuun liittyi kosteus ja lämpö, joten kaikki kasvamiseen liittyvä toiminta kannatti hoitaa kasvavan kuun aikana, esimerkiksi kylväminen ja lasten alkuunpano.

Kuun vähenemiseen taas liittyi kuivuus ja kylmyys. Tietyt toimet oli hyvä tehdä tällöin, kuten luteiden hävittäminen ja vesakkojen raivaukset. Oli erityisen paha asia, jos tapaturma sattui vähenevän kuun aikana, koska paraneminen oli vaikeampaa kuin kasvavan kuun aikana.[:] [:en] In Finland, like elsewhere too, it was believed that the phases of the moon have strong impact on life. Moon waxing was in general a positive thing. The growing moon was thought to increase humidity and warmth, so it was a good time to carry out all kinds of activities related to growing, like sowing and conceiving.

Moon waning on the other hand was related to aridity and cold. This was a good time to do things like disposal of bugs and clearing a copse. It was particularly bad if an accident happened during this period because healings was more difficult than during the moon waxing.[:]

[:fi]Knowthin kuukuvat

Maailman vanhin mahdollinen kuukartta on Irlannissa sijaitsevan Knowthin neoliittisen käytävähaudan kivessä. Kaiverrukset ovat noin 4800 vuoden takaa. Kivipaadessa on tohtori Philip Stooken mukaan kuun kartta eri asennoissa, niin kuin se näkyy paljaalla silmällä maahan.[:]

[:en]Knowth moon depiction

The oldest known possible moon map has been carved to the orthostat stone in the neolithic passage tomb of Knowth. The carvings are 4800 years old. According to Dr. Philip Stooke the pictures represent a naked-eye map of the moon in different positions.[:]

800px-knowth_ireland_19
[:fi]Knowthin reunakivi K57. By Superchilum (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons[:][:en]Knowth kerb stone K57.By Superchilum (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons[:]

 

[:fi]Toisessa kivessä, reunakivessä K52 on kuvattu kuun eri vaiheita tai asentoja. Yläosan ympyrät ja keskiosan puoliympyrät voivat kuvata joko kuun vaiheita kuukauden aikana tai kuun meren eli tummien, maahan näkyvien kuvioiden asentoja vuorokauden aikana. Aaltoviivan 29 kohtaa on tulkittu kuukausikalenteriteorian mukaan kuunkierron päiviksi. Keskellä oleva spiraalikuvio saattaa kuvata joko aurinkoa tai kuun kulkua taivaalla.[:] [:en]Another stone, the kerb stone K52 has a depiction of the moon in its different phases or positions. The circles of the upper part and half circles of the middle part can represent the moon in its different phases during a lunar month or the positions of the moon maria (the dark patches of the moon that can be seen from the Earth) during a day. The 29 arcs of the wavy line have been interpreted as the 29 days of the lunar month according to the calendar theory. The spiral image in the middle can symbolise the sun or the motion of the moon through the heavens.[:]

[:fi]Kuuriipukset

Kuuriipuksia tai -koristeita on käytetty ainakin pronssikaudelta alkaen. Erityisen suosittu puolikuun muotoinen kuuriipus, lunula tai lunitsa oli rusien keskuudessa. Rusit olivat skandinaaveja, viikinkejä, jotka olivat asettuneet Venäjän alueelle. Ennen tätä puolikuuriipuksia ja -koristeita käytettiin paljon Roomassa ja Bysantissa. Kuusymboli liittyi erityisesti naisiin ja naisjumaluuksiin. Puolikuusymboli esiintyi mm. jumalattarien veistosten yhteydessä, kaulakoruissa riipuksina sekä myös hevosten varusteissa koristeina.[:]

[:en]Crescent pendants

Moon pendants have been in use at least since the Bronze Age. Particularly popular the crescent-shaped pendant, lunula or lunitsa was among the Rus'. The Rus' were Scandinavians, Vikings that were settled in the Russia area. Before this, crescent pendants were used in Rome and Byzantium. The crescent symbol was often related to women and female deities. It occured in the statues of the godesses, as pendants of necklases and also as decorations in harnesses.[:]

roman_-_necklace_with_-lunula-_-_walters_57525_-_detail_small
[:en]Roman necklace with a crescent-shaped pendant. Picture Wikimedia Commons[:][:fi]Roomalainen puolikuunmuotoinen riipus. Kuva Wikimedia Commons [:]

 

[:fi]Useimmiten lunulat on tulkittu pakanallisiksi suojeleviksi tai hyvän onnen amuleteiksi. Näillä on kuitenkin voinut olla muunlainen merkitys, koska varsinaiset taikakalut ja amuletit on yleensä piilotettu pahalta silmältä vaatteiden alle tai pussukoihin. Puolikuuriipukset taas ovat usein näkyvillä paikoilla, joten niillä on voinut olla seremoniallinen merkitys. Myöhemmin niiden tarkoitus on saattanut muuttua kristinuskon tulon myötä. 1000-luvulla näissä riipuksissa esiintyy muoto, jossa puolikuun lisäksi on risti. Risti on tulkittu joskus auringoksi, joskus kristilliseksi symboliksi.[:] [:en]Usually, the crescent pendants have been interpreted as pagan protective or good luck amulets. These could have had a different kind of a meaning, because the actual magical objects and amulets have often been hidden from the evil eye under the clothing or in pouches. On the contrary, the crescent pendants are in prominent places, so they might have had a ceremonial purpose. Later their meaning might have changed with the adoption of the Christianity. In the 11th century there are crescent pendants incorporating a cross. The cross has been thought to symbolise the sun or to be a Christian emblem.[:]

 

[:fi]Puolikuun muotoiset riipukset ovat 100-200 -luvuilta hevosen varusteista. Gryffindor (Oma teos) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) tai CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], lähde: Wikimedia Commons[:en]Crescent-shaped pendants from a harness, the 2nd to 3rd centuries. Gryffindor, [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) tai CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons[:]

 

moon_pendants_bracelet_epicc
[:fi]Omatekoisia puolikuuriipuksia ja yksi rannekoru, 2000-luvulta jaa.[:][:en]Self-made crescent pendants and a bracelet, 21st century CE.[:]

 

Natalia Khamayko: Crescent pendants (lunnitsa) in 11th - 13th century Rus´: Pagan amulet or Christian ornament?

Risto Pulkkinen: Suomalainen kansanusko. Samaaneista saunatonttuihin.

N.L. Thomas: Irish symbols of 3500 BC.

www.knowth.com/lunar-maps.htm

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *